Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 – 2017

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

249, 262, 285, 287, 309, 237, 257, 268, 273, 293, 295, 240, 242, 246, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 261, 263, 266, 267, 269, 278, 279, 281, 292, 296, 299, 300, 301, 401, 400

MŠ Družstevní:

254, 290, 235, 238, 241, 243, 259, 260, 276, 286, 291, 303

MŠ 28. října:

239, 272, 275, 277, 284, 302, 236, 244, 247, 250, 253, 265, 270, 271, 274, 280, 294, 297, 298

 

Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy

V Ledči nad Sázavou  26.04. 2016

Zápis dětí do MŠ

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )

Termín: 4.4. 2016  

Čas: od 8.00 hodin do 15.00 hodin

 

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2016 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy ( ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.       

(Pokračování textu…)

Informace k zápisu dětí do MŠ

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2016 – 2017 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

V době zápisu potvrdí zákonní zástupci svým podpisem seznámení se školním řádem mateřské školy (webové stánky MŠ).

(Pokračování textu…)