Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Piráti v MŠ Stínadla

Na den dětí 1.6. se celá MŠ proměnila v piráty. Na školní zahradě děti plnily s nadšením pirátské úkoly a dovednosti, nechybělo ani hledání pokladu a pirátské divadélko. Šikovné kuchařky připravily dětem buřtíky a rolády v podobě pirátských lodí. K radosti všech nám kromě dobré nálady přálo i krásné počasí.

Kolektiv MŠ Stínadla

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 – 2018

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

 

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

502,499,518,503,520,522,512,517,513,473,498,510,490,471,472,475,460,509,486,479,514,500,491,482,487,476,501,511,466,493,521,474,508,516,468,484,465,495

MŠ Družstevní:

464,481,485,504,515,488,469,461,496

MŠ 28. října:

456,489,478,458,470,519,507,483,494,459,477,462,480,505,467,492,

 

 

                                                                                       Jarmila Dvořáková

                                                                                    ředitelka mateřské školy

V Ledči nad Sázavou  17.05. 2017   

Zápis dětí do MŠ Ledeč nad Sázavou

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )

Termín: 9.5. 2017  

Čas: od 8.00 hodin do 11.00  hodin a od 12.00  hodin do 16.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2017 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování           a vyjádření dětského lékaře  ( ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.      

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou                                                   pro školní rok 2017 – 2018

  1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí
  3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí
  5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí

 Poznámky:

  • splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8. 2017
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

Žádost o přijetí 2017 – 2018
Přihláška ke stravování

Organizační změna na MŠ Družstevní

Od 3. 4. 2017  bude na mateřské škole po dobu tří měsíců / do 30.6. 2017/ zastupovat  učitelka Denisa Ipserová za učitelku Michaelu Hrabaňovou / v současné době v pracovní neschopnosti  /.

K 1.9. 2017 proběhne výběrové řízení na místo učitelky do třídy Stonožek po dobu mateřské dovolené uč. M. Hrabaňové.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ Ledeč nad Sázavou