Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

OZNÁMENÍ

Z rozhodnutí zřizovatele se prodlužuje do odvolání uzavření mateřských škol.

                                               Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ

Oznamuji rodičům, že paní učitelka, která byla 10.3. (úterý) v době jarních prázdnin v MŠ Stínadla má pozitivní nález. Dle pokynů hygienické stanice Havlíčkův Brod se počítá od 10.3. čtrnáct dní inkubační doba. Dnes 20.3. je to desátý den, zbývají ještě čtyři dny do konce inkubační doby, to znamená do 24.3. (úterý). Pokud do tohoto data nebudou mít děti potíže, není třeba hygienu kontaktovat. Pokud se u dítěte objeví zvýšená teplota, kašel, obraťte se na hygienickou stanici Havlíčkův Brod.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy

 

 

 

V souladu s usnesením vlády ČR č. 194, kterým byl vyhlášen nouzový stav a v souladu s dalšími usneseními vlády ČR, kterými byla přijata krizová opatření, bude Mateřská škola Ledeč nad Sázavou od 16. 3. do 29. 3. 2020 uzavřena, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Rodiče, kteří potřebují vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 ti let z důvodu uzavření výchovného zařízení ( školy ) – tiskopis ke stažení zde.

Škola bude vydávat potvrzení těchto tiskopisů dne: 17.3. 2020 mezi 10.00 – 13.00 hodin

na MŠ Stínadla – kancelář ing. R. Zikmundové

 

Děkujeme za pochopení

V Ledči nad Sázavou dne 16.3. 2020

Jarmila Dvořáková 
ředitelka mateřské školy

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

RNDr. Kamil Ubr

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
mobil.: +420 724 650 137 
tel.:      +420 564 602 946 

e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

 

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče

S ohledem na prevenci a podporu dosud zavedených mimořádných opatření doporučujeme po dohodě se zřizovatelem:

  • ponechat dítě doma – pokud starší sourozenec navštěvuje ZŠ a někdo ze zákonných zástupců s ním zůstává doma
  • ponechat dítě doma – pokud je matka na mateřské dovolené

 

Apelujeme na rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ zdravé –  bez příznaků respiračního onemocnění. Učitelky budou provádět při přijímání dětí ranní filtr.

V pondělí 16. 3. nastoupí děti do svých mateřských škol. Na základě počtu dětí upřesníme organizaci provozu mateřské školy v průběhu dne ( možnost omezeného provozu v jedné z mateřských škol – tento režim jsme zavedli již v průběhu jarních prázdnin ).

 

Děkujeme za pochopení

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy

Ledeč nad Sázavou

 

 

 

 

                                                                                                      V Ledči nad Sázavou dne 13.3. 2020

 

Zařazení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd v Mateřské škole Ledeč nad Sázavou

MŠ Stínadla

Třída Motýlci: 692,649,664,636,665,637,642,630,668,654

Třída Berušky: 678,702,639,679,629,638,641,635,653,667,693

Třída Žabky: 680,696,688,687,648,684,677,685,643

Třída Včelky: 657,651,647,634,700,633,646,

 

MŠ 28.října:

Třída Koťátka: 658,682,661,689,695,628,640,645,675,701,662,663

Třída Štěňátka: 652,660,681,698,644,683,672,655,670,666,697

 

MŠ Družstevní:

Třída Mravenečci: 659,673,656,686,694,699,674,669,676,650,691

Třída Stonožky: 704,632,705,671

 

V Ledči nad Sázavou dne: 17.06. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

702,678,696,692,649,657,680,639,664,679,693,646,685,677, 654,667,633,643,653,635,684,630,668,648,642,700,634,647, 687,641,637,688,638,665,651,629,636,

 

MŠ 28. října:

658,660,682,661,628,695,689,698,652,681,683,644,645,675, 672,670,662,640,701,697,663,655,666,

 

MŠ Družstevní:

632,705,704,699,694,691,686,676,674,673,671,669,659,656,      650

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20.05. 2019