Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Zápis dětí do MŠ Ledeč nad Sázavou

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )

Termín: 9.5. 2017  

Čas: od 8.00 hodin do 11.00  hodin a od 12.00  hodin do 16.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2017 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování           a vyjádření dětského lékaře  ( ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.      

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou                                                   pro školní rok 2017 – 2018

  1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí
  3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí
  5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2017 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2017 ze spádových obcí

 Poznámky:

  • splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8. 2017
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

Žádost o přijetí 2017 – 2018
Přihláška ke stravování

Organizační změna na MŠ Družstevní

Od 3. 4. 2017  bude na mateřské škole po dobu tří měsíců / do 30.6. 2017/ zastupovat  učitelka Denisa Ipserová za učitelku Michaelu Hrabaňovou / v současné době v pracovní neschopnosti  /.

K 1.9. 2017 proběhne výběrové řízení na místo učitelky do třídy Stonožek po dobu mateřské dovolené uč. M. Hrabaňové.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ Ledeč nad Sázavou

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 – 2017

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

249, 262, 285, 287, 309, 237, 257, 268, 273, 293, 295, 240, 242, 246, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 261, 263, 266, 267, 269, 278, 279, 281, 292, 296, 299, 300, 301, 401, 400

MŠ Družstevní:

254, 290, 235, 238, 241, 243, 259, 260, 276, 286, 291, 303

MŠ 28. října:

239, 272, 275, 277, 284, 302, 236, 244, 247, 250, 253, 265, 270, 271, 274, 280, 294, 297, 298

 

Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy

V Ledči nad Sázavou  26.04. 2016