Upozornění

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

RNDr. Kamil Ubr

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
mobil.: +420 724 650 137 
tel.:      +420 564 602 946 

e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

 

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče

S ohledem na prevenci a podporu dosud zavedených mimořádných opatření doporučujeme po dohodě se zřizovatelem:

 • ponechat dítě doma – pokud starší sourozenec navštěvuje ZŠ a někdo ze zákonných zástupců s ním zůstává doma
 • ponechat dítě doma – pokud je matka na mateřské dovolené

 

Apelujeme na rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ zdravé –  bez příznaků respiračního onemocnění. Učitelky budou provádět při přijímání dětí ranní filtr.

V pondělí 16. 3. nastoupí děti do svých mateřských škol. Na základě počtu dětí upřesníme organizaci provozu mateřské školy v průběhu dne ( možnost omezeného provozu v jedné z mateřských škol – tento režim jsme zavedli již v průběhu jarních prázdnin ).

 

Děkujeme za pochopení

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy

Ledeč nad Sázavou

 

 

 

 

                                                                                                      V Ledči nad Sázavou dne 13.3. 2020

 

Zařazení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd v Mateřské škole Ledeč nad Sázavou

MŠ Stínadla

Třída Motýlci: 692,649,664,636,665,637,642,630,668,654

Třída Berušky: 678,702,639,679,629,638,641,635,653,667,693

Třída Žabky: 680,696,688,687,648,684,677,685,643

Třída Včelky: 657,651,647,634,700,633,646,

 

MŠ 28.října:

Třída Koťátka: 658,682,661,689,695,628,640,645,675,701,662,663

Třída Štěňátka: 652,660,681,698,644,683,672,655,670,666,697

 

MŠ Družstevní:

Třída Mravenečci: 659,673,656,686,694,699,674,669,676,650,691

Třída Stonožky: 704,632,705,671

 

V Ledči nad Sázavou dne: 17.06. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

702,678,696,692,649,657,680,639,664,679,693,646,685,677, 654,667,633,643,653,635,684,630,668,648,642,700,634,647, 687,641,637,688,638,665,651,629,636,

 

MŠ 28. října:

658,660,682,661,628,695,689,698,652,681,683,644,645,675, 672,670,662,640,701,697,663,655,666,

 

MŠ Družstevní:

632,705,704,699,694,691,686,676,674,673,671,669,659,656,      650

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20.05. 2019

 

Zápis dětí do MŠ Ledeč nad Sázavou

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )

Termín: 7.5. 2019

Čas: od 8.00 hodin do 11.00  hodin a od 12.00  hodin do 15.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2019 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování a vyjádření dětského lékaře  (ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.      

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou                                                   pro školní rok 2019 – 2020

 1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí
 3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí
 5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí

 

Poznámky:

 

 • splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8. 2019
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

 

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

Co je dobré vědět před nástupem do mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 2019 Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

555,576,579,584,577,565,585,595,609,618,597,594,570,556,562,601,591,569, 607,564,599,559,568,589,608,603,574,606,605,580,622,598,593,610,617,615, 586,573,600

MŠ 28. října:

560,612,620,561,596,581

MŠ Družstevní:

558,583,611,621,578,619,575,572,567,582,616,571,563,590,566

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   18. 05. 2018

 

                                                                                         Jarmila Dvořáková

                                                                                    ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do MŠ Ledeč nad Sázavou

 • Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )
 • Termín: 7.5. 2018
 • Čas: od 8.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 16.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2018 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování a vyjádření dětského lékaře ( ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2018 – 2019

 • dovršení 5 let věku k 31.8. 2018 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 • dovršení 5 let věku k 31.8. 2018 ze spádových obcí
 • dovršení 4 let věku k 31.8. 2018 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 • dovršení 4 let věku k 31.8. 2018 ze spádových obcí
 • dovršení 3 let věku k 31.8. 2018 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 • dovršení 3 let věku k 31.8. 2018 ze spádových obcí

Poznámky:

 • splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8. 2018
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková
ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou