Umístění nově přijatých dětí do tříd pro školní rok 2023 – 2024

Mateřská škola Stínadla:
Třída Včelky

1036,1080,1058,1079,1091,1042,1015,1016,1065,1057,1025,1047

Třída Berušky

1013,1033,1030,1044,1011,1010,1009,1049,1070

Třída Žabky

1038,1027,1071,1087,1086,1032,1077,1059

Třída Motýlci

1037,1075,1014,1092,1067,1061

Mateřská škola 28. Října
Třída Štěňátka

1073,1040,1035,1031,1011,1066

Třída Koťátka

1018,1020,1012,1085,1076,1022,1021,1046,1088,1089,1064,1051,1034

Mateřská škola Družstevní
Třída Mravenečci

1053,1028,1063,1050,1068,1052,1045,1043,1041,1084

Třída Stonožky

1056,1019,1048,1074,1039,1026,1060,1078