Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzky se budou konat 30.08. 2023 (středa) v 16.00 hodin ve všech zařízeních mateřské školy a třídách, kam budou děti docházet.

K projednání:

  • seznámení s třídními učitelkami a prostředím třídy
  • organizace školního roku
  • školní řád
  • třídní vzdělávací program
  • různé