VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Identifikační čísla dětí přijatých k  01.09. 2023:

Mateřská škola Stínadla:

1061, 1011, 1009, 1059, 1081,1087, 1067, 1057, 1033, 1027, 1032, 1042, 1080, 1065, 1015, 1013, 1058, 1070, 1037, 1025, 1071, 1044, 1034, 1049, 1016, 1010, 1079, 1075, 1086, 1062, 1036, 1077, 1047

Mateřská škola 28. října:

1021, 1046, 1035, 1085, 1073, 1089, 1088, 1040, 1076, 1018, 1051, 1020, 1066, 1031, 1012, 1017, 1022, 1064

Mateřská škola Družstevní:

1056, 1060, 1019, 1048, 1053, 1028, 1063, 1050, 1068, 1078, 1045, 1043, 1041, 1084, 1074, 1052, 1039, 1026

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici koncem srpna 2023 na vstupech do budov MŠ a webu MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla k případné další konzultaci.

Termín vyzvednutí: od pondělí 29.05. do úterý 31.05. v dopoledních hodinách.

 

V Ledči nad Sázavou dne: 24.05. 2023