Informace pro rodiče ohledně stravování.

Pro školní rok 2022 – 2023

Ceny za stravné:

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č: 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle regionálních cen. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

 

Děti v MŠ 3 – 6 let:                                           Děti v MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka:                10,-kč                                           11,-Kč

Oběd:                            20,-kč                                           23,-Kč

Svačina:                        10,-kč                                           11,-Kč

Pitný režim:                   2,-Kč                                             2,-Kč

 

CELKEM:                        42,-Kč                                         47,-Kč

Nápoj pro diety:             6,-Kč                                          6,-Kč