Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Identifikační čísla dětí přijatých k  01.09. 2022:

Mateřská škola Stínadla:

953,880,899,963,916,956,932,941,967,915,922,917,950,930,903,904,886,881,887,971,885, 934,898,893,888,939,937,901,902,892,955,943,952

Mateřská škola 28. Října:

891,933,900,884,938,973,927,929,890,889,883,936,919,928,894,896

Mateřská škola Družstevní:

972,909,897,982,975,962,979,985

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici koncem srpna 2023 na vstupech do budov MŠ a webu MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla k případné další konzultaci.

Termín vyzvednutí: od pondělí 23.05. do úterý 31.05. v čase od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Ledči nad Sázavou dne: 19.05. 2022