Zápis dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

( netýká se dětí s Ukrajinskou národností – pro tyto děti bude zápis vyhlášen později)

Přijímací řízení do mateřské školy proběhne ve dnech:

  • 03.05. 2022 pro děti s povinnou předškolní docházkou, které dovrší ve školním roce 2022 -2023 6ti let 
  • 03.05. 2022 pro děti, které dovrší  ve školním roce 2022 -2023  5ti let
  • 04.05. 2022 pro děti, které dovrší 3 let do 31.08.2022

Školní rok se počítá od 01.09.  do 31.08. 2022 -2023.

Další informace k zápisu včetně kritérií pro přijímání budou zveřejněny později na našich webových stránkách.