Provoz o hlavních prázdninách 2021

Provoz mateřských škol  o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2021

Uzavření provozu: Všechny mateřské školy budou uzavřeny od 19.7. do 13.8. 2021

Provoz v červenci a srpnu bude zajišťovat Mateřská škola 28. října. Zájem o docházku o hlavních prázdninách nahlaste u třídních učitelek.   

  

Platbu za červen a srpen uhraďte hotově předem do 30. 06. 2021 u paní Uhrové (Po až Pá od 6.30 -14.00 hodin v kanceláři na MŠ Stínadla).

Červenec – 225 Kč
Srpen – 245  Kč

Děti, které se o hlavních prázdninách nebudou vzdělávat školné neplatí.
Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od školného osvobozeny.

 Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ