Informace k provozu mateřské školy od 1.9. 2020.

Vzhledem k současné situaci s COVID -19 přijala škola na základě manuálu MŠMT a MZd tato opatření:

  1. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Pokud jsou u dítěte infekční příznaky patrné již při příchodu nebude přijato do MŠ.
  3. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne budou zákonní zástupci neprodleně informováni k vyzvednutí dítěte (izolace dítěte od ostatních).
  4. Zákonní zástupci budou telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
  5. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  6. Ve všech prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni používat vlastní roušky.
  7. Při vstupu do budovy použijí dezinfekci.
  8. V prostorách MŠ (šatny) se zákonní zástupci zdržují po nezbytně nutnou dobu.
  9. Výjimečná platba školného a stravného u vedoucí školního stravování bude probíhat takto:

MŠ Stínadla: vstup do kanceláře pouze horním vchodem budovy s použitím zvonku na dveřích (povinná rouška a dezinfekce rukou)

MŠ Družstevní: použít pouze hlavní vchod

V Ledči nad Sázavou dne 26. 08. 2020