Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pro školní rok 2020 -2021

Termín: od 4.5. do 14.5. 2020

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2020 do naší mateřské školy, vyplní  žádost o přijetí dítěte do MŠ a vyjádření dětského lékaře – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v době:

Pondělí  – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin

Středa    – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin      

                                                                                                                                                

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.   

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí
  3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí
  5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí

 Poznámky:

  •  splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky  po 31.8. 2020
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště  v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka