Zápis dětí do MŠ Ledeč nad Sázavou

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )

Termín: 7.5. 2019

Čas: od 8.00 hodin do 11.00  hodin a od 12.00  hodin do 15.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2019 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování a vyjádření dětského lékaře  (ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.      

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou                                                   pro školní rok 2019 – 2020

  1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí
  3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí
  5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2019 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
  6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2019 ze spádových obcí

 

Poznámky:

 

  • splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8. 2019
  • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

 

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

Co je dobré vědět před nástupem do mateřské školy