Informace k zápisu dětí do MŠ

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2016 – 2017 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

V době zápisu potvrdí zákonní zástupci svým podpisem seznámení se školním řádem mateřské školy (webové stánky MŠ).

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2016 – 2017 jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy a v ledečských novinách.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí nebo si ji osobně vyzvednou v mateřské škole. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu kraje Vysočina

Jarmila Dvořáková,  03. 03. 2016