Zápis dětí do MŠ

Kde: MŠ Stínadla ( kancelář ředitelky MŠ )
Termín: 7. 4. 2015
Čas: od 8.00 hodin do 15.00 hodin

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2015 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy ( ke stažení na webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.      

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2015 – 2016

  1. přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájení školní docházky
  2. věk dětí / datum narození / – přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy
  3. zvlášť závažné sociální důvody

 

Ředitelka mateřské školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Jarmila Dvořáková

ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou